Stellaris

StellarisStellaris

 

Stellaris je komplexní vesmírná strategie zahrnující výzkum, kolonizaci a správu kolonií, budování/rozšiřování vesmírných stanic, komplexů, objevování nových světů, návrh designu lodí, výstavbu armády a v nespolední řadě boje ve vesmíru i v koloniích, diplomacie, personalní politika(guvernéři na planetách, admirálové, generálové, hlavní vědci. Přesto přese všechno se vše snadno ovládá a řadu věci lze zautomatizovat.

Setkal jsem se se sériemi Master of Orion, Galactic civilizatios, Space empires, Imperium Galactica(stařičká I je doposud nejlepší),Sins of solar empires, a Stelaris je dosavadní vítěz. Hra je provázaná a vyvážená, x možností výstavby, na planetách, měsících, na orbitálních drahách,pásmu asteroidů, blízko hvězd, či v širém vesmíru. Cestování přes FTL či umělé červí díry, při objevování planet narazíte občas na civilizace v různém stupni vývoje. Hru zpěstřuje plno různých údálosti či katastrof, magnetické bouře, zemětřesení a výbuchy sopek na planetách. Pokud je na planetě život, může(ale nemusí) kolonisty potrápit či zcela vyhubit tamní mikroorganismus. Najdete zde snad všechny typy hvězd, pulsary, černé díry, neutronové hvězdy, červené trpaslíky a další spkektrální třídy.Návrhy lodí různých tříd, pokud nepoužijete automatický návrh, jsou chuťovka pro hračičky, rozšířit bitevní lod o hangár či torpédovou sekci, nebo umístit raději težkou artilerii gausových(či jinných) kanonů,laserů,kinetických děl atd.., to samé v obranné či pohonné sekci. V boji jsou pak zvolené zbraňové systémy pěkně vidět.

Vědeckými loděmi zkoumáte hvězdné systémy, anomálie. Na planetách/měsících narazíte občas na známky zaniklé civilizace či civilizace na různých stupních vývoje, někdy objevíte vrak mimozemského korábu či opuštěnou stanici, hra je podobnými událostmi nabytá.

 

Níže zmíněný návod jsou poznatky ze základní hry Stellaris a datadisku Utopia.

 

Návod

Základem úspěchů je správné rozdělení investic do zdrojů:

Energetické - údržba lodí, budov,stanic
Minerály - výstavba lodí, budov,stanic, jsou i speciální podtypy
Potraviny - důležitá je bilance v koloniích, přebytky tedy exportujte

*S energiemi, minerály,potravinami můžete obchodovat.

Vliv - udržuje předsunuté stanice (outpost)
Tradice - volba dodatečných vlastností civilizace

Výzkum/Technologie

Fyzika
Společenské vědy
Inženýrské disciplíny

Všechny zdroje s vyjímkou vlivu lze získavat v koloniích.Ve vesmíru jsou místa ,kde lze získavat zdroje označena příslušnou ikonkou zdroje včetně čísla znázorňující vydatnost zdroje.

Energetické zdroje ve vesmíru můžete těžit pouze v soustavách uvnitř vašich hranic.

Energetické kredity a minerály se musí skladovat, jinak při překročení skladovací kapacity přírustek propadne. Zakladní skladovací kapacita na začátku hry je poměrně vysoká, tak ji nemusíte hned řešit, lze ji zvýšit vývojem nových technologii a výstavbou skladovacích kapacit v koloniích.

Energetické zdroje

Vyrábí se v elektrárnách různých typů přímo v kolonicích. Ve vesmíru se často nachází u hvězd, ale lze je i najít u plynných obrů či měsíců. Méně často u planet velikosti země či pásmu asteroidů.3 energetické kredity lze též získat z každého vesmírného přístavu.Na planetách/měsících se též mohou nacházet velmi vzácné minerály, po vynalezení příslušné technologie tam poté můžete postavit výkonnou elektrárnu, která generuje 10 kreditů.

Významnou část energie spotřebuje údržba flotily, zejména lodě vyšších tříd(křížníky,bitevní lodě) nebo velké bitevní stanice. Pokud skládate pozemní jednotky hlavně z robotů můžete být též brzy s energetickou bilancí na štíru.

Pokud jste již navázali kontakt s jinou civilizací můžete zkusit uzavřít obchod a získat energetické kredity z obchodní dohody.

Velké množství kreditů v řádech tisíců si vyžaduje terraformace planet či měsíců.

 

Minerály

Těží se v dolech v koloniích. Dalším významným zdrojem jsou pásma asteroidů kolem hvězd. Občas se nachází na měsících plynných obrů či planetách velikosti Země. Podobně jako energetické kredity je lze importovat/exportovat

Minerály jsou nezbytné pro výstavbu čehokoliv od budov, lodí, po výstavbu pozemní armády či orbitalní stanice.

 

Potraviny

Získavá se z farem v koloniích. Lze je získavat i z orbitální hydroponické fármy. Přebytky můžete exportovat.

 

Vliv

Na začátku hry máte základní přírustek vlivu. Přírustek vlivu získate výzkumem příslušných technologií, dále vyhlašením rivality jiné civilizaci.

Vliv se průběžně spotřebovává za každou postavenou předsunutou stanici. Pokud investujete do skupiny tradic Expanze, tak jedna z tradic snižuje míru udržby předsunutých stanic na polovinu.

Za vliv najímáte guvernéry, admirály, generály, vědce, zakládáte kolonie - čím dále od vašich hranic tím více vlivu na založení kolonie spotřebujete.

 

Tradice

Tradice vylepšují vlastnosti vaší civilizace a dávají vám zajímavé bonusy.

Pokud kredity tradic překočí určitou hodnotu můžete investovat do tradic dle výběru.

Nejlépe je investovat do všech tradic jedné skupiny(expanze, properita, harmonie atd.) a po nákupu všech tradic skupiny získate další speciální bonus.

 

Technologické kredity - výzkum/vývoj

Čím více máte kreditů příslušného technologického směru tím rychleji se příslušný směr vyvýjí

Nejvíce technologických kreditů získáte obyčejně u pulsarů, neutronových hvězd a černých děr.

Pulsar Černá díra

 

Kolonie a kolonizace

Aby jste mohli založit kolonii je třeba nejdříve planetu prozkoumat vědeckou lodí. Vědecká loď potřebuje vědce. Na začátku hry máte vědeckou loď s vědcem na palubě.

Obyvatelná planeta v systému je znazorněna zelenou či hnědou barvou. Potencionálně obyvatelná planeta, kterou lze do budoucna po vynalezení příslušných technologii terramorfovat je znázorněna červenou barvou. Terraformovacích technologíí je několik. Na některé typy planet můžete použít až vyspělější technologie terraformace. U zjevně neobyvatelných planet se ikona nezobrací. Proces terraformace je znazorněn modou barvou.

Zjevně neobyvatelná planeta u rudého obra.

Pro založení kolonie potřebujete kolonizační loď. Kolonizační loď můžete postavit ve vesmírném přístavu.

Během procesu kolonizace s vám sníží výnos energetických kreditů a za samotnou kolonizaci zaplatíte vlivovými kredity.

Základním kritériem pro kolonizaci je velikost a obyvatelnost planety. Obyvatelnost je podružná , lze ji zvýšit terraformačními instalacemi v kolonii a příslušnými technologiemi. U velikosti platí ,že čím větší planeta tím více budov zde můžete postavit.

Někdy některé parcely/pole na planetě nemůžete hned zastavět. Některé parcely mohou být z různých důvodu neobyvatelné(agresivní flora,fauna, geologické podmínky atd.). Část parcel můžete transformovat hned, některé až po vynalezení příslušných technologií. Terraformované planety mají všechny pole k dispozici k okamžité výstabě budov.

Je třeba věnovat jistou pozornost specifickým vlastnostem dané planety(pokud je má), vulkanická činnost, zemětřesení či agresivní flora/fauna.

Je dán doporučený limitní počet hvězdných systémů(nikoliv planet),které můžete efektivně spravovat spravovat, ale můžete ho překročit, jsou za to sankce ve výnosech. Zvýšit ho lze vývojem příslušných technologií a tradicemi.

Z odkazem ná výše uvedenné pokud se v jedné hvězdné soustavě nachazí např. 3 obyvatelné planety a vy všechny kolonizujete, z hlediska správy se jedná samozřejmě stále pouze o jeden systém.

 

Teritorium

Vaše teritorium je označeno příslušnou barvou.

Těžit zdroje můžete pouze v rámci vašeho teritoria.

Mimo teritorium můžete stavět předsunuté stanice(outpost), umělé červí díry a kolonie. Podmínkou je, že daná soustava již nespadá do teritoria jiné civilizace.

Základem pro rozšiřování vašeho teritoria jsou kolonie a předsunuté stanice.

Teritoriální dosah kolonií a předsunutých stanic můžete vývojem příslušných technologií.

 

Vesmírný přistav(spaceport)

U každé kolonie lze na orbitu postavit vesmírný přístav.

Vesmírný přístav měsíce Unity obíhajícího kolem plynného obra.

Lodě lze stavět pouze ve vesmírných přístavech.

Konstrukci lodi příslušné třídy (korvety, torpédoborce, křižníky atd.) lze urychlit rozšířením stanice o danou velikost doků(doky por korvety, bitevní lodi atd.). Vše je třeba nejdříve vyvinout.

Vesmírný přístav lze rozšířit o řadu modulů - opravárenské doky, solární elektrárnu, observatoř, hydroponickou farmu, výcvikovou akademii vesmírné flotily, obytné moduly pro posádky flotil, přídavné zbraňové systémy atd...

Vesrmíný přístav slouží i jako jedna z linií obrany kolonie, přesto je lepší zejména v oblastech, kde máte "horké" hranice postavit v systému další bitevní stanice, aby se vzájemně v boji doplňovaly.

 

 

 

Design - návrhy kosmických plavidel

 

Ve hře můžete upravovat jakoukoliv třídu lodě(korvety, křižníky, bitevní lodě, transportní lodě, torpédoborce atd.) či stanice.

Množství komponent, které můžete v návrhu přidávat narůstá s novými vědeckými poznatky.

Musíte mít vždy na paměti, že zbraňové systémy, počítačové bitevní systémy,obranné systémy apod. mají nároky na energie. Energie musí být vždy v plusu, jinak aplikační logika nepovolí váš návrh uložit.

Zdrojem energie jsou generátory, výzkumem lze vyvinou X lepších kategorií.

Lodě se dělí na různé sekce(dělová, hangárová, torpédová, zbraňová příďová , boční, přístrojová atd.), kam přidávate komponenty. Korveta má smozřejmě menší počet sekcí a menší výběr než např. bitevní loď. Na loď třidy korveta hangárovou sekci nepřidáte.

Každá zbraňová komponenta až na výjímky(např. torpéda) má tři kategorie velikostí L,M,S, které se liší dosahem a účinkem. Detaily vždy získate najetím myši na L,M,S u příslušné zbraňové komponenty.

Příďová zbraňová sekce má např jiný počet slotů L,S,M než záďová zbraňová sekce. Liší se to samozřejmě i třídou lodi.

Jsou zde i kombinované sekce, kde se můžete rozhodnout mezi štítěm, pancířem či generátorem.

Zbraňové systémy a sekce se podepíší na tvaru lodě a jejich použítí je vidět i ve 3D bitvách.

 

Návrh nového typu křížníku.

 

Patrolujicicí křižník.

 

 

Tipy do hry

  • Používejte i jiné zbraňové systémy(ruzné druhy torpéd či střel (nukleární/fúzních atd.), musíte je přidat ručně,hra vám většinou vygeneruje v návrhu lodí lasery, což omezuje taktickou efektivitu flotily.
  • Neprovádějte výstavbu pouze nejsilnější lodí, korveta s torpédovou sekcí dokáže nadělat též pěknou paseku a jejich údržba tolik nestojí.
  • Po výzkumu lepší lodní komponenty nezapomeňte vylepšovat stávající design a proveďte následný upgrade flotil, stanic a vědeckých lodí.
  • Pokud máte spoustu osídlených systémů, tak v případě konfliktu je jedna silná flotila nemá šanci ubránit. Potřebujete i menší flotily složené z lehčíích lodí, které nepřítele zdrží do příchodu hlavní flotily. Jinak vám zbude zničený přístav a rozbombardovaná či obsazená planeta.
  • Ze stejného důvodu postavte u větších kolonií poblíž hvězdných přístavů i bitevní stanice. V návrhářské sekci je vybavte hlavně zbraňovými systémy s delším dosahem. Silným flotilám se sice neubrání, ale hlavně je zdrží do příchodu vašich hlavních sil.
  • Kolonizujte spíše větší planety(ideálně 20 a více) nebo systémy s více obyvatelnými planetami(z hlediska efektivní správy se počítají obydlené hvězdné systémy nikoliv planety).
  • Pokud narazí na sousedy a v blízkosti hranic je obyvatelná planeta osídlete je, vytýčite si tak prostor. Pokud máte větší vlivový přírustek, tak zde postavte předsunutou stanici(outpost).
  • Po každé bitvě nezapomeňte prozkoumat vědeckou lodí trosky nepřátelských lodí, získate bonusy do vývoje.
  • Do posádky vědeckých lodí dávejte vědce s nejvíce zkušenostmi, pro výzku některých vesmírných projektu jsou někdy nutní pětihvězdičkovýb vědci.

 

Bitevní stanice u kolonie Caprica. Kromě planety je osidlený i její měsíc.

 

Odkazy

 

www.kupahrej.cz   eshop ,kde je k sehnání Utopia, mají/měly tam i akci na základní hru Stellaris.

 

 

 

Copyright © 2009 - 2017 tdpar