Surviving Mars

Surviving Mars 

Surviving Mars je komplexní simulace výstavby a správy kolonie na planetě Mars. Článek popisuje zkušenosti ze základní hry a DLC Green Planet a Space Race Plus. Green Planet je zaměřen na terrafomaci Marsu a ve Space Race Plus najdete konkurenční kolonie a upravenou grafiku. Součastí DLC je řada dalších změn včetně nových budov.

Po delší době se jedná o hru , ze které jsem vyloženě nadšen. Sám námět zahrnující kromě kolonizace i terraformaci planety je jedinečný.

 

Začátek hry

Na začátku hry vybírate sponzora mise a velitele mise. Každý sponzor má trochu jiné parametry(počet raket, velikost příspěvů, podporu výzkumu atd.), stejně tak velitel, který vám dá krom jiného jako bonus novou technologii, další raketu atd.. Pak si můžete navolit další parametry, např. konkrétní příběhovou linii.

Tip: Pro první hru je nejlepší zvolit jako sponzora International Mars Mission a ponechat velitele s odborností raketového vědce. Osobně mám v oblibě kombinaci SpaceY a vynálezce.

 

A jdeme na nakládání rakety, u části nákladu ponechám anglické názvy. Hra vám náklad do rakety předpřipraví, ale můžete jej sami upravit podle svého uvážení. Nakládají se suroviny a prefabrikáty pro stavby. Z prefabrikátů bych vybral "Drone hub,Moisture Vaporator, Fuel Refinery,Stirling Generator".

Před vlastním příchodem kolonistu připraví místo přistání a základnu droni, proto má ze surovin smysl vybírat z polymerů, strojírenských součástek a elektroniky, zbytek lze získat na Marsu z místních zdrojů už relativně brzy po přistání na planetě. Stejně tak potraviny, část ji poveze kolonizační rakety a zbytek již vypěstujete na farmách v kolonii.

Další položkou jsou droni, vozidla a sondy.Droni se starají o veškerou výstavbu a údržbu staveb v kolonii. Sondy slouží k detailnímu průzkumu pro místo přistání(objevují ložiska surovin). Vozítek jsou tři druhy - mobilní drone commander, explorer, transporter.

Tip: počet sond většinou redukuji na dvě a zbylé místo použiji pro jiný náklad, většinou pro Stirlingovi generátory.

Krátce k některým vybraným prefabrikátům:

 

Drone hub

Slouží k údržbě a nabíjední dronů. Počet dronů ,které může tato budova obsloužit a udržovat je omezený, ale vývojem konkretních technologií jejich počet navýšíte. Dosah Drone hubu je omezený, proto jich budete postupně potřebovat více.

Moisture Vaporator

Pokud neobjevíte v blízkosti přistání zdroj vody vaporátor umí vodu vyrobit z atmosféry. Voda je důležitá nejen pro kolonisty, ale i pro výrobu paliva pro raketu(bud pro cestu zpět na Zemi nebo v pokročilejších fázích hry pro mise na oběžnou dráhu Marsu, získavání surovin z asteroidů, nebo místa vzdálená velmi daleko od základny.

Fuel Refinery

Slouží pro výrobu paliva pro rakety z vody. Dále je palivo využívano v některých budovách(např. Shuttle hub, továrna na výrobu polymerů).

Stirling Generator

Slouží pro výrobu energie, jejich výhodou je, že v nerozvinutém stávu sice vyrobí jen poloviční dávku energie, ale nevyžadují žádnou udržbu a navíc v uzvařeném módu narozdíl od fotovoltaiky mohou vyrábět energii i během noci a prašných marsovských bouří.

 

K vozítkům na začátku hry(posupně až vyvinete další technologie, přibudou další druhy) :

Drone commander

Je to defacto mobilní drone hub, zpočátku ho využije k opravě jiných vozítek, která se porouchala daleko od základny mimo dosah statických drone hubů.

Explorer

Slouží ke zkoumání anomálií(pozn. výzkum anomálií přináší řadu zajímavých bonusů). Na začátku hry můžete vyvinout technologii, díky které každy Explorer generuje určitý počet výzkumných bodů se sestupnou tendenci. t.j.(1xExplorer 100 bodu, 2xExp 2x9=180 b., 3 vozítka 3x80=240 atd.)

Transportér

Slouží pro přepravu surovin ze vzdálených povrchových nalezišť(hlavně kovů a velmi vzácně polymerů) mimo dosah drone habů.

*Pro výzkum anomalií mimo kolonii a blízké okolí je účast některého z výše uvedených vozítek předpokladem pro splnění míse.

 

Další krokem je výběr místa přistaní, které probíha ve dvou fázích.

1.fáze

Vybíráte lokalitu na planetě Mars, ukazují se vám hrubé základní parametry, tvar terénu, riziko prašných bouří, meteorických jevů apod., hruba velikost nalezišť kovů, vody, stavebního materiálu.

2.fáze

Vybíráte již konkretní místo přistalní na detailní mapě místa, které jste vybrali v prvním kroku. Mapa je rozdělená na sektory, podle počtu sond v nákladovém prostoru můžete prozkoumat počet sektoru. Po prozkoumání sektore se zobrazí naleziště(povrchové i hlubinné) kovů, vody, vzácných materiálů(ty později vozíte zpět na Zemi a prodáváte). Pokud jste spokojeni s výběrem, tak zde můžete raketou přistát.

Tip: vždy vybírejte místo ,kde je stavební materiál(Concrete) pro výstavbu větší části budov a zařízení v kolonii.

 

Po přistání rakety se vám otevře nadherný pohled na okolní terén, kamerou můžete libovolně naklánět zoomovat, zkrátka standardní 3D ovládání.

Z nákladového prostoru rakety začnou vyjíždět drony.

První přistání

První postavte skladové plošiny(Universal Depot), drony na ně začnou přepravovat material z nákladového prostoru rakety. Můžete se po okolí poohlédnout, zda tam není povrchové naleziště kovů.Vypadá jako jeden či více tmavších šutrů a když jej označítě myší objeví se ikona kovu, hlubinná naleziště jsou naopak označena ikonou), pokud tedy porvchové naležiště objevíte pošlete tam transportér.

Další výstavba je zhruba v pořadí:

1.) Elektrárna(Stirlingův generátor, větrná nebo solární elektrárna)

2.) Senzor -slouží pro průzkum okolních sektorů a varuje před blížícími se katstrofami typu prašná bouře

3.) Concrete Extractor - těžba stavebního materiálu, vyžaduje naleziště

4.) Velká skládka Large Dumping Site - droni sem budou svážet odpad z těžebních zařízení,ta by sice fungovala nějakou dobu i bez skladky, odpad by se hromadil poblíž, jak byste sami zaznamenali a zařízení by "ucpal". S vývojem dalších technologií ,pak můžete odpad zpracovávat zpět na stavební materiál.

5a.) Water Extractor - těžební zařízení pro získávání vody, vyžaduje naleziště

5b.) Moisture Vaporator - pokud není naleziště vody postavte vaporátor

6) Water Tower - vodní věž pro skladování vody

7) Fuel Refinery - vyrábí z vody palivo pro raketu, aby se mohla vrátit zpět na Zem pro další náklad či kolonisty.

8) MOXIE - vyrábí kyslík

9) Oxygen Tank - skladuje kyslík

10)Basic dome - můžete postavit vaši první kopuli pro kolonisty.

  • Vše výše uvedene je třeba propojit kabely a většinou i potrubím. Zjistíte ,že je řada vyjímek a po objevení některých technologií se stanou některé stavby plně autonomní a nebudou například vyžadovat el. energii či materiál pro údržbu.
  • Většina budov vyžaduje v průběhu času materiál pro vlastní údržbu, většinou kovy, polymery, elektroniku. Vlastní údržbu zajišťují drony, o to se nemusíte vůbec starat, staáte se jen o to, aby přislušného materiálu bylo ve skladu dostatek.

Infrastruktura kolonie

Ke kopuli přiveďta potrubí a elektřinu.

V kopuli poté postavte stavby zhruba v tomto pořadí:

1.) Living Complex - obytné prostory pro kolonisty

2.) Grocer - zajišťuje distribuci potravin

3.) Hydroponic Farm - pěstováni potravin. V hydroponické farmě pak můžete nastavit co v jakém cyklu pěstovat za rostlinu. Vývojem nových technologií přibudou i nové druhy např. geneticky upravených rostlin. Při nastavovaní je dobré koukat jaké množství potravin se vypěstuje za počet solů(sol-marsovský den).

4.) Infirmary - poliklinika, ovlivňuje i porodnost

5.) Nursery - školka, zvyšuje i komfort

7.) Art Store - zvyšuje i komfort

 

Komfort kopule je důležitý parametr pro porodnost a morálku samotnou, jinak se kolonistům začne stýskat po Zemi(earthsick) a jakmile se nějaká raketa bude vracet na Zem nastoupí do ní a opustí kolonii. Nutno dodat, že s dramatickým úprkem jsem setkal jen jednou, kdy na kolonii začal dopadat roj meteorů a vyřadil na různě dlouhou dobu systémy podpory života, část kolonistů zemřela a řada přeživších se začala vracet domu. Pokud není komfort dramaticky nízko jedná se spíše o jednotky případů.

Kopule

 

Je načase dovézt první kolonisty. Vyberte raketu pro pasažéry, vyberte pečlivěji profese, určitě medika a botaniky. je to duležíte ,protože pak 10 solů nebudete moci dovézt žádnou další várku kolonistu. Pokud se osvědčíte můžete dovézt kolonistů kolik chcete(pokud bude v nabídce dostatel lidí), nutno dodat, že pokud kolonie špatně funguje, tak počet zájemců o usídlení na Marsu klesá. Též někdy zaleží na podmínkách na Zemi. Jak jsem psal součástí hry je řada příběhových linií, zažil jsem jednu, kdy vypukla na Zemi ohromná pandemie, Země byla v chasu, na Mars nebylo koho a pomalu co vozit a Mars musel začít fungovat na čas zcela soběstačně, do doby než se Země trochu zmátořila.

Pohled zevnitř koupule

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 - 2017 tdpar