Europa Universalis

Europa Universalis IVEuropa Universalis IV

 

Europa Universalis 4 je komplexní historická hra odehrávající se na mapě světa. Na začátku hry politické rozdělení odpovídá reálné situaci. Z hlediska komplexnosti a vyváženosti patří mezi špičku. Můžete hrát i za České králoství, získat pro něj přístup k moři, založit kolonie v zámoří.

 

Níže zmíněný návod jsou sebrané poznatky z vlastního hraní, diskusí,různých návodů a tipů. Můžou existovat lepší postupy, může se stát , že v textu narazíte na nesmysl.

 

Pohled na České království v roce 1530, snaha získat přístup k Baltu se zatím nedaří.

 

Návod

Pro úplné začátečníky

Základem je správné rozdělení 3 zdrojů - administrativní, diplomatické, vojenské kredity(resp. síly).

Používáte je na nákup technologie.Podle druhu technologie musíte našetřit administrativní,diplomatické, vojenské kredity a pak kliknout na tlačítko s ikonou příslušné technologie. Dále používáte administrativní kredity na zvýšení výnosů z příslušné provincie, diplomatické na zvýšení produktivity provincii a vojenské za zvýšení limitu dostupných lidských zdrojů pro rekrutovaní vojáku(manpower). Jsou též důležité pro zvyšování stability státu,provádění ideopolitik, změny národnostní kultury a změny provincií na kmenové atd.

Peníze - hrají samozřejmě též významnou roli, používate je na rekrutování, údržbu armády,výstabu budov, najímaní a plat poradců, můžete též dávat finanční dary a zvyšovat tak přízeň jiných států.

Stabilita - klíčový parametr,čím vyšší, tím vyšší výnosy do státní poklady a menši riziko vzpoury v provinciích. Zvyšuje se nákupem za administrativní kredity.Ideální je držet ji na nejvyšší hodnotě tj. 3 úroveň.

Manpower - říká kolik vojáků můžete ještě maximálně rekrutovat. Je vidět v horní liště. Manpower můžete zvyšovat výstavbou kasáren a zvyšováním parametru(nákupem za vojenské kredity) v jednotlivých proviniích.

Technologie - vývojem technologií získávate přístup k novým budovám, modernějším jednotkám a novým myšlenkovým směrům(ideám), které mohou charakterizovat váš národ. Podle druhu technologie je kupujete za našetřené administrativní, diplomatické či vojenské kredity.

Prestiž - zvyšuje morálku armády,krom jiného je důležitá pro možnost uzavřít královský sňatek.

Diplomacie a válka pokud hrajete za střední či malý stát, základem jsou koalice a sňatky. Pokud vyhlásite válku je vždy lepší,když máte vůči danému státu "Casus belli"(CB), t.j. důvod k válce, jinak platíte ztrátou stability a mohou se začít proti vám uzavírat koalice. Bacha, pokud je jediným cílem casus belli pouze ponížení nepřítele nelze mu obsadit žádne území. Někdy musíte napoprvé absolvovat CB s ponížením protivníka a při opakovaném CB již můžete obsadit území. Liší se to případ od případu. Pohlídejte si s kým má nepřítel koalici.

Morálka armády - má významný dopad na úspěch armády v bitvě, ovlivňuje ji výše výdajů na armádu, armádní tradice,úroveň vojenských technologií, prestiž a generál.

Suroviny - je jich plno druhů a mají různé bonusy.Provincie s nalezištěm zlata mají jedny z nejvyšších finančních výnosů. Investujte v nich zejména do produkce. Hodnoty produkce se zvyšují investováním diplomatických kreditů. Pokud hrajete za české králoství, tak zlato se těží v chebské provincii.

 

Pohled na České království v roce 1687, na severu konečně získán přístup k moři přes provincii Wismar(Meklenbursko), výstavba loďstva je v plném proudu.

 

Středně pokročilí

Národní ideje(myšlenky) - odemykají se po dosažení určité úrovně(5,10,15,22 atd.) administrativní technologie.Jsou tři - administrativní, diplomatické a vojenské. V rámci každého myšlenkového proudu se můžete dále zdokonalovat. Některé národní ideje jsou nezbytné pro odemknutí vyšší úrovně státního zřízení a řady dalších bonusů - v žádném případě tuto položku nezanedbávejte.

Armádní tradice - je jedním z významných parametrů určujících morálku armády. Nejlepší je abyste získali kladný roční přírustek armadních tradic za rok, třeba přes rozvoj vojenských národních myšlenek. Přírustek armadních tradic zjistíte zde na eu4wiki.com (obr. vpravo nahoře).

Počet královských sňatků - pokud to přešvihnete s královskými sňatky sníží se vám přírustek diplomatických bodů. Bilanci zjistíte najetím myši na kartě poradců na ikonu diplomacie.

Obchod - pro mě stále trochu alchymie, nicméně, v obchodním úzlu, kde máte vysoký tržní podíl pošlete obchodníka a nastavte hamounění(collection) a do obchodního centra ze kterého směřují šipečky(obchodní trasy zjistíte na obchodní mapě) do obchodního centra s největším vaším obchodním podílem pošlete obchodníka s nastavením transferu obchodu.

Koalice - uzavírejte koalice se státy, které mají i mezi sebou vzájemně přátelské vztahy. Např. pokud uzavřete alianci s Francií a Polskem a přitom mezi nimi vzájemně panuje rivalita, tak se může stát že v případě vypuknutí války mezi Francií a Polskem se budete muset přiklonit na jednu nebo druhou stranu a roky budované diplomatické vztahy jsou fuč.Faktem, že logika hry je udělaná dobře a pokud máte už alianci s jedním státem,tak zároveň uzavřít i alianci s jeho rivalem je obtižné. Ale pokud máte slušnou diplomatickou reputaci a jste houževnatí, tak se nakonec může zadařit.

 

FAQ

Nelze přesunout armádu do jiné provincie

Armáda má rozvrácenou morálku,musí si odpočinout a nabýt síly. Pokud nemáte armádní výdaje na maximum, tak rovněž čerstvě narekrutované jednotky nelze okamžitě přesunout a je třeba pár dní počkat.

 

Časté vzpoury v provinciích

Kromě stability pomahá věnovat se vývoji humanitních národních ideí. Pokud pominu čerstvě anektované provincie, tak větší riziko je v provinciích s jinou kulturou a náboženstvím než je vaše, a u nekmenových provincií. Změnit provincii na kmenovou můžete hned po diplomatické či vojenske anexy, jedinou podminkou je dostatek administrativních kreditů na core konverzí. Díky rozvoji humanitních myšlenek snadněji změníte kulturu provincií na vaši. Vzpoury též snížíte zvýšením autonomie v provincii, opět pozor vyšší autonomie v provincii = nižší výnosy a lidské zdroje pro rekrutování do armády.

 

Nelze rekrutovat další jednotky, peněz mám dost

Vyčerpali jste lidské zdroje vašeho státu(manpower). Lidské zdroje pro rekrutování můžete zvyšovat jednak výstavbou kasáren a jednak zvyšováním parametru manpower v jednotlivých provinciích. Kolik vojáků můžete maximálně rekrutovat vidíte v horní liště,

 

Obsadil jsem celé území nepřítele a přesto si nemohu v mírové smlouvě nárokovat ani jednu jeho provincii.

Při vyhlášení války na základě causus belli s cílem ponižit nepřítele nelze mít při jednání o míru územní nároky.

 

Nízké výnosy provincie

Čím vyšší autonomie provincie tím nižsí výnosy. Autonomii snížíte opakovanou kombinaci states a core(převod na kmenovou provincii) v každé provincii. Bacha na vazbu - čím nižší autonomie, tím vyšší riziko vzpoury v provincii. V každém případě z hlediska výnosů nelze opomenout výstavbu příslušných budov a úroven administrativy, produkce v dané provinci.

 

Nízká morálka armády

Důležité jsou vojenské technologie,příslušné vojenské idee, vojenské tradice,vlastnosti generála v čele armády atd. .

 

A do třetice pohled na České království v roce 1750, obsazena klíčová obchodní centra polský Krakow a severoněmecký Lübeck.

 

Modifikace

Neomezená doba hraní

Klasická hra trvá od roku 1444-1821, ale na normální obtižnost můžete upravou souboru(viz. dále) hry dosáhnout neomezené doby hraní.

Existuje hotová modifikace Extended Timeline, jsou tam nové budovy, a nové druhy staveb, které počítají už s vývojem od starověku do novověku(železnice, elektrárny).

Alternativou je upravit soubor "defines.lua" a nastavit roky 9999, ale hra údajně po dosažení max. levelu technologií vašeho státu padá, více zde, proto je lepší stáhnout ten mód.

 

Odkazy

http://imgur.com/   Perfektní návod včetně obrázků v češtině, doporučuji!!! .TIP!!!

muve.cz   eshop, kde jsem zatím našel největší výběr datadisků a DLC pro EU4.

http://imgur.com/a/A1Hk1   Další obrázkový návod z imgur.com v angličtině jak funguje obchod v EU4.

datadisk The Cossacks   Datadisků a DLC je spousta, zdaleka všechny nemám, ale konkrétně tento je významný, zejména pro možnost balancovat s vlivem a nákloností mezi šlechtou, měšťany a duchovenstvem. Změň je celkem dost, další info najdete třeba na heurece.cz či týden.cz

 

 

 

 

Copyright © 2009 - 2017 tdpar