Civilizace

Civilizace 

 

 

 

       Civilizace IV - popis
Civilizace IV Beyond The Sword

 

Hned na úvod je třeba říci ,že datadisk přináší kromě řady drobností dvě významné nápadité novinky jako kolonie a korporace

 

Kolonie

Městu půjde udělit status kolonie. Provoz měst vzdálených od centra říše bude nákladný, pokud budete chtít tyto náklady snížit přidělíte mu status kolonie. Koloniální město se bude poté chovat defacto jako váš vazal a bude zde riziko plného osamostatnění, což se rovná vzniku nové civilizace.

 

Korporace

Na vytvoření korporace potřebujete slavnou osobnost(Great person),podle typu korporace buď inženýra, vědce, obchodníka atd.. Jako základ musíte mít objevenou technologii korporace a navíc každý typ korporace vyžaduje objevení další technologie. Pokud máte vyvinuty potřebné technologie a k dispozici příslušnou slavnou osobnost, přesute ji do města, kde chcete mít hlavní sídlo korporace. Po jeho vybudování můžete trénovat obchodní agenty, kteří mohou zakládat pobočky po světě. Za každou pobočku inkasujete 5 kreditů v hlavním sídle. Korporace nemůžete rozšiřovat v civilizacích s planovaným hospodářstvím nebo s merkantilistickým systémem.

 

Náhodné události

typ Bermudský trojúhelník - ve hře se mohou vyskytovat na mořích a oceánech oblasti ,kde se často ztrácí lodě.

 

 

přírodní katastrofy - tornáda, výbuchy sopek, záplavy vám občas mohou devastovat farmy, vesnice, cesty atd.

další - náboženské incidenty, vyhlášení křížové výpravy, nalezení svaté hory apod., epidemie, turistické atrakce(většinou městské hradby ev. hrad).

 

Lesní školky

Můžete je stavět v lesích a džunglích. Zvyšují pravděpodobnost šíření lesů a džunglí na okolní herní nezastavěná herní pole. Zatím jsem nevypozoroval jestli v šíření braní i samotná cesta.

 

Špionáž

Je kapitolou sama pro sebe. Za každé kolo máte příjem několika špionážních bodů. Příjem špionážních bodů zvyšují soudy, hrady, budovy špionážních služeb atd. Tento příjem poté můžete rozdělovat mezi jednotlivé civilizace, kde se tah od tahu sčítá. Čím je součet špionážních bodů pro danou civilizaci vyšší tím náročnější špionážní resp. sabotážní akce můžete provádět. Důležítý je i rozdíl špionažních bodů za kolo mezi vaší a soupeřící civilizací. Určuje míru úspšenosti akcí vašich resp. nepřátelských špiónů. Pokud za kolo investujete např. do Peršanů 20 šp.bodů a Peršané investují do špionáže proti vám 70 bodů, budou akce perských špiónů úspěšnější a budou snáze odhalovat vaše špióny. Pro vaši civilizaci platí samozřejmě pravý opak.

 

Pevnosti

Lze je zakládat také mimo vaše hranice, mohou sloužit i jako přístavy, což otevírá možnost využívat je pro budování průplavů.

 

Ostatní

-v případě zaškrtnutí příslušné herní volby hráč dostane na začátku hry kredit za který si bude moci nakoupit startovní bonusy

-klasika. Nové civilizace, noví vudci, nové divy světa (Socha Krista, Socha Dia, Sochy Moa atd.),nové scénáře, technologie, jednotky,vylepšená inteligence.

 

Obrázky ze hry

Města a terénní stavby>

Pohled na město a okolí

 

Vodovod zásobující město vodou z nedalekých hor

 

Vodní  mlýny v ruku v ruce s čím dál dokonalejšími technologiemi zvyšují produkci a finanční příjmy do státní pokladny.

 

Větrný mlýn na vysočině obklopenou džunglemi.

 

Banánový sad za renesančním městem

 

 

Civilizace IV: První seznámení

 

Jednotky

Jednotky mohou projít řadou vylepšení. Po získání zkušeností si mužete vybrat určitý upgrade(bonus k obraně či k ůtoku na město, bonus k bojům v lesích, komando atd.) , s každým novým stupněm upgrade se počet vylepšení zvětšuje a můžete se specializovat na různé oblasti. Druh vylepšení se liší dle typu jednotek. Pokud postavíte ve městě kasárna, můžete si vybrat první vylepšení hned po postavení jednotky. Je možné po výstavbě jednotky získat i dvě vylepšení zasebou. Musíte však nastolit teokracii. Poté získate ve všech městech vyznávající státní náboženství jedno vylepšení navíc pro čerstvě narekrutované jednotky. Helikoptéry se chovají stejně jako v Civilizaci 2 s tím, že nemohou létat nad mořem. Pokud nemáte s jinou civilizací dohodu o otevřeném průchodu, tak nemůžete bez vyhlašené války vstoupit na jejich území. Nehrozí tedy jako v Civilizaci 3, že se vám budou producírovat po vašem teritoriu cizí jednotky, aniž by jste byli ve válce či měli uzavřenou příslušnou dohodu. Narostl počet speciálních jednotek, kromě misionářů jsou zde experti v různých oblastech(vědci, baviči, inženýři). Zůstali zde dělníci a osadníci. Bohužel terraformovat terén opět nelze a nelze ani vysazovat lesy. Lesy a džungle se rozšiřují sami. Zatím jsem nezažil globální oteplování, ale dle manuálu mění krajinu v pouště a ty nedávají žádné bonusy a nelze na nich skoro nic stavět, kromě cest,železnic a pevností. Na moři přibyly dělnické loďky, které lze změnit dle nalezišť ryb či velryb v rybářské či velrybářské lodě. Pokud nemáte s jinou civilizací dohodu o otevřených hranicích nebo s ní neválčíte, tak se jejich výsostných vodách můžete pohybovat pouze pomocí ponorek. Na pevnině platí to samé zase o špiónech.

 

Města a stavby

Princip měst zůstal víceméně stejný , akorát jsem nepřišel na to jak zbořit vlastní město. V dřívějších verzích šlo město zbourat postavením osadníka nebo rovnou příkazem. Tady jsem žádný příkaz nenašel a postavením osadníka město nezrušíte, protože zde platí oproti minulým verzím, kdy vám postavením osadníka ubylo obyvatelstvo, jiný princip. V CivIV se během stavby osadníka snižuje nárůst potravin v sýpce na polovinu. Města můžou růst až od samého začátku neomezeně, již není nárůst obyvatelstva nad určitou hranici vázán na postavení vodovodu či kanalizaci. V CivIV přibyl nový parametr „zdraví“ ,který vás handicapuje, pokud máte město určíte velikosti bez potřebných příslušných staveb. Je zde řada staveb ,které zvyšují zdraví, některé vždy a některé pouze tehdy, pokud se v atrakčním obvodu města nalézají vhodné suroviny. V ideálním případě můžete mít , kromě hlavního města, dvě další s podobným statutem. V jednom postavením starého známého národního divu Zapomenutého města(Forbidden paláce) a v druhém případě postavením divu světa palác Versailles. Další věc na kterou jsem zatím nepřišel, je jak prodat či zbourat určitou stavbu ve městě, zatím je to pro mě záhada. Opevnění města, ve vašich hraničních městech,které jsou hned na ráně, je dobré postavit hrad(podmínkou výstavby jsou už existující městské hradby).

 

Vylepšení terénu

Cesty nemůžete stavět hned od začátku, nejdříve je musíte vynalézt, což není problém ,je to jedna z prvních technologií. Cesty zrychlují pouze 2x a když vynaleznete myslím inženýrství tak 3x. Železnice už neposkytují neomezený pohyb, ale zrychlují 10x. V lesích můžete stavět pily, na kopcích větrné a u řek vodní mlýny. Můžete stavět dílny, ty ale snižují výnosy potravin z daného pole o jednotku. Doly jsou samozřejmostí. Můžete zakládat osady, které se mění časem ve větší osady, vesničky, vesnice až městečka. Čím větší velikost, tím přinášejí do svého regionu více prachů. Farmy, které můžete stavět až po vynalezení zemědělství, můžete stavět pouze v okolí sladkovodních zdrojů nebo příslušných surovinách(pšenice, rýže atd.), po vynalezeních další příslušné technologie můžete farmy stavět dál od řek a jezer, podmínkou je však, že sousedí se stávajícími farmami. A až asi po vynalezení elektřiny je můžete stavět všude. Pak je zde řada typů různých staveb, které mohou být postaveny pouze na surovinových zdrojích a liší se dle typu např. víno – vinice, jeleni –lovecké osady.

 

Hra

Na začátku hry vás ohrožují divoká zvířata, ty nesjou velkým oříškem. To samé už nelze říci o barbarech. Barbaři jsou ze začátku težcí soupeři, žijí v osadách nebo regulérních městech. Tato změna docela hru historicky zreálňuje, stačí si vzpomenou co zažívalo s barbary Římské impérium. Nepřehánějte to ze začátku s rozlohou vaší říše, platí zde rovnítko čím rozlehlejší říše tím větší náklady na její správu a snadno se octnete v mínusu ,začnou vám zdrhat jednotky a zastaví se výzkum. Je třeba udržovat v souladu výzkum nových forem státní správy, práva, ekonomických teorií a velikosti říše.

 

Vývojářské orgie

Vývojáři v manuálu slibují velkou volnost v otázce úprav hry, jak pomocí úprav parametrů, tak i skriptováním. Je zde možnost např. doskriptovat zemětřesení, které změní tvářnost krajiny.

 CIV žebříček

 1. Civilizace VI. (2016)

 2. Civilizace IV. (2005)

 3. Civilizace III. (2001)

 4. Civilizace Call to Power II. (2000)

 5. Civilizace Call to Power I. (1999)

 6. Civilizace V. (2010)

 7. Civilizace II. (1996)

 8. Civilizace I. (1991)

 

Alternativy

 1. Europa Universalis IV. (2013)

 2. Super Power II. (2004)

 3. Supreme Ruler 2020 (2008)

 


Tipy

Paul Kennedy: Vzestup a pád velmocí - Kniha zachycuje a hodnotí historický světový vývoj od zač.16.stoleti do konce 20. stoleti. Toto excelentní dílo by pro každého fandu Civilizace mělo být povinnou četbou.

Silicon Valley TIP - slušná pecka, která nechává IT crowd vzadu. Oproti Ajťákům je zde méně ztřeštěný humor a větší frekvence super hlášek. Část fórků vyžaduje hlubší znalosti IT.

For All Mankind TIP - fenomenálně zpracovaná alternativní historie, kdy koncem šedesátých let nepřistanou na Měsíci jako první Američané, ale Rusové. Zhruba v půlce seriálu začne jak USA tak SSSR budovat na jižním pólu u krátěru Shackleton vlastní základny a provádět průzkum naleziště s vodním ledem.

Carl Sagan - Bleděmodrá tečka - komentář Carla Sagana ke snímku Země, který pořídila sonda Voyager 1 v době, kdy opouštěla hranice Sluneční soustavy (1990) najdete na YouTube (EN).

 


TV přenosy z kosmonautiky

spacex.com - starty raket společnosti SpaceX, v době přidání odkazu to byl testovaci start pilotované lodi Crew Dragon.

 

 

 

Copyright © 2009 - 2020 tdpar